Twoje produkty w koszyku

Twój koszyk jest pusty.

Dodaj do koszyka towary i kup je szybko, bezpiecznie i wygodnie.

Panel klienta

Regulamin B2C

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym sklepie
internetowym dostępnym pod adresem https://sklep.grupamarat.pl/, prowadzonym
przez Marat Sp. z o.o., Brzezińska 8a, Rybnik 44-203, NIP: 6422694376, REGON:
276922955. Kapitał zakładowy wynosi: 100000,00 zł . Spółka jest wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem KRS
0000124812.


1. Zakres obowiązywania regulaminu
Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem
naszego sklepu internetowego. Oferta naszego sklepu internetowego przeznaczona
jest wyłącznie dla Konsumentów.
Konsumentem jest zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.

2. Zawarcie umowy
Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Marat Sp. z o.o..
Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi zaproszenie do
zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W celu złożenia oferty
nabycia produktów należy złożyć zamówienie. Za pomocą mechanizmów dostępnych w
naszym sklepie, mogą Państwo dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka
zakupowego i złożyć ofertę kupna. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach
dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia, korzystając w tym celu z
dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu
składania zamówienia.
Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i
finalizujący zamówienie – składają Państwo zamówienie na produkty znajdujące się w
koszyku. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail
potwierdzającą otrzymanie zamówienia i jego przyjęcie do realizacji. Wraz z
otrzymaniem tej wiadomości zawarta zostaje umowa sprzedaży.


3. Język i zasady utrwalania umowy
Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku Polskim
Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące
zamówienia oraz nasz Regulamin. Mogą Państwo także sprawdzić informacje
dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta. Regulamin
udostępniany jest również na stronie internetowej naszego sklepu internetowego w
sposób umożlwiający Państwu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.


4. Dostawa produktów
W niektórych przypadkach do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty
przesyłki. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem współpracujących z
nami firm kurierskich. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach
dostawy oraz kosztach przesyłki prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz
w specjalnej zakładce informacyjnej na stronie naszego sklepu.
Zasadniczo istnieje możliwość odbioru osobistego produktów pod adresem: Marat Sp. z
o.o., Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik , w godzinach od: 7:30 do 15:00
Nie wysyłamy produktów do paczkomatów.


5. Płatności
W naszym sklepie internetowym dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:
Płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem serwisu płatności
internetowych.
Płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy naszego sklepu. W
przypadku wyboru tej formy płatności – po dokonanym zamówieniu prześlemy
Państwu za pośrednictwem wiadomości e-mail dane do realizacji przelewu.
Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na naszym koncie
pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie.
Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o
zintegrowanych z naszym sklepem serwisach płatności internetowych i dostępnych
rodzajach e-płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w
trakcie składania zamówienia oraz na stronie naszego sklepu w specjalnej zakładce
informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.


6. Prawo do odstąpienia od umowy
Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z
informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy. Prawo do
odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę
bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,
że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4)
Kodeksu cywilnego.


7. Rękojmia, gwarancje i odpowiedzialność sprzedawcy
Zobowiązani jesteśmy dostarczyć produkty (rzeczy) wolne od wad. Obowiązuje
ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (tzw. rękojmia za wady)
w zakresie określonym w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego. Odpowiadamy z
tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od
dnia wydania rzeczy Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana
rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej
wydania.
Reklamacje można składać:
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@grupamarat.pl
na piśmie na adres: Marat Sp. z o.o., Brzezińska 8a , 44-203 Rybnik
W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne
do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwą
rzecz pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub
sposób zamontowania, jej dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są
Państwo udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się ona znajduje.
Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są
zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu
internetowego.
Nasz serwis obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji: mail: sklep@grupamarat.pl; 32-
4328808; 32-4328803; godz; od: 7:30 do 14:30


8. Usługi świadczone drogą elektroniczną
W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania
asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia
multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci
Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie
możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies. Użytkownicy
zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z
aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie
wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne.
Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej
możliwości założenia konta klienta – jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego
sklepu. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu
serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za
pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powyżej. W reklamacji
dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu
sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia
nieprawidłowości.


9. Kodeks dobrych praktyk
Dobrowolnie podporządkowaliśmy się „Kryteriom jakości Trusted Shops" dostępnym
pod niniejszym linkiem.


10. Pozasądowe rozwiązywanie sporów
Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego
sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie
dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym
adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów
konsumenckich”.
Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do
internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR).
Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi
Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów
wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie
usług.
Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania
sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu
(Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.
Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych
praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego
Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących
przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą
zawsze ustawowe regulacje.

Bądźmy w kontakcie

Zapisz się do newslettera

* Pole obowiązkowe

* Pole obowiązkowe

* Pole obowiązkowe

Pliki cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies. Nasza polityka prywatności

Sklep MARAT