Jesteś klientem biznesowym?
To ustawienie dostosowuje asortyment oraz ceny produktów do potrzeb użytkownika
 • Jesteś klientem biznesowym?
  To ustawienie dostosowuje asortyment oraz ceny produktów do potrzeb użytkownika
 • 0Koszyk
Twoje produkty w koszyku
Twój koszyk jest pusty.

Dodaj do koszyka towary i kup je szybko, bezpiecznie i wygodnie.

Panel klienta

Regulamin

Art. 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep Internetowy MARAT Sp. z o.o. dostępny jest pod adresem https://www.sklep.grupamarat.pl i prowadzony jest przez Marat sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-203) przy ul. Brzezińskiej 8A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124812, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 642-26-94-376, Regon 276922955, której kapitał zakładowy wynosi 100 000,00 PLN
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 

Art. 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną (np. spółka komandytowa) i prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 2. Klient - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), osoba prawna, jednostka administracji publicznej lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu
 3. Kodeks Cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);
 4. Regulamin- niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego;
 5. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www., za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar- produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej- ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

 

Art. 3 Ogólne warunki sprzedaży

 1. Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów poprzez sieć.
 2. Zamówienia można składać przez 24 godziny we wszystkie dni w roku.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
 4. Ceny towarów w sklepie podawane są w złotych polskich a zakup w walutach obcych jest realizowany w oparciu średni kurs NBP liczony na dzień złożenia zamówienia.
 5. Wszystkie podawane ceny są cenami netto, do których będzie naliczany podatek VAT w wysokości aktualnie obowiązującej oraz koszty transportu czy ubezpieczenia, jeżeli takie będą miały miejsce.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie (np. przeceny, promocje). Zmiana cen nie dotyczy zamówień już złożonych przez Klientów i przyjętych do realizacji.
 8. Złożenie zamówienia jest równocześnie deklaracją zapoznania się z regulaminem sklepu oraz jego pełną akceptację.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego nie zamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Sklep MARAT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 2. Formy doręczenia i płatności oferowane przez Sklep MARAT Sp. z o.o :

- Przedpłata - przelew w wysokości wartości zamówienia i kosztów dostawy płatny przed odbiorem lub wysyłką towaru.

- Przelew – termin zapłaty wskazany na fakturze

- Płatność online – Przelewy24

- Pobranie - płatność gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.

- Płatność kartą płatniczą - przy odbiorze towaru (od 7.00-15.00 w dni robocze)

- Płatność gotówką - przy odbiorze osobistym towaru (od 7.00-15.00 w dni robocze)

- Odbiór i płatność w siedzicie MARAT, Rybnik, ul. Brzezińska 8a

- W przypadku dostawy transportem firmy MARAT istnieje możliwość zapłaty gotówką u kierowcy.

 1. Do każdego zamówienia, wystawiana jest faktura VAT dla firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 

Art. 4 Realizacja złożonych zamówień

 1. Status zarejestrowanych zamówień można śledzić w zakładce „Moje zamówienia” dostępnej poprzez konto Klienta dostępne w Sklepie Internetowym.
 2. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia wraz z fakturą VAT lub poprzez odbiór osobisty. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu dokonania płatności.
 3. Zasady obowiązują tylko w przypadku sprzedaży krajowej.
 4. MARAT zastrzega sobie prawo do różnic w stanach magazynowych w stosunku do ilości podanych w sklepie internetowym.

 

Art. 5 Dostawa zamówień i koszty przesyłki

 1. Koszt przesyłki jest uzależniony od ilości zamówionych Produktów i zostanie wskazany w podsumowaniu zamówienia. Nie dotyczy towarów gabarytowych i zamawianych towarów o łącznej masie powyżej 30kg, dla których koszt transportu jest ustalany indywidualnie.
 2. Wysokość opłaty związanej z realizacją przesyłki umieszczana jest na dokumencie sprzedaży.
 3. Wysyłka towaru jest realizowana w następujący sposób :

- Towar wysyłany jest kurierem DHL – koszt przesyłki zależy od gabarytów oraz wagi i jest doliczany do faktury.

- Klient może również wskazać dowolną firmę kurierską, wtedy koszty przesyłki oraz termin dostawy Klient reguluje samodzielnie z firmą kurierską, a wartość faktury nie obejmuje kosztów przesyłki.

- Przesyłki za pobraniem wysyłamy za pośrednictwem wszystkich firm kurierskich, również samodzielnie zamówionych przez Klienta.

- Gdy zamówienie przekracza sumę 500 PLN (netto po rabacie), a przesyłka ma standardowe wymiary oraz wagę nie przekraczającą 30kg dostawa towaru jest realizowana na koszt firmy MARAT. Wysyłka obejmuje jedynie przesyłki krajowe o standardowych wymiarach (nie dotyczy wysyłki za pobraniem, dostawy w sobotę oraz wysyłki ekspresowej). Darmowa dostawa jest realizowana za pomocą DHL.

- W obrębie 50 km istnieje możliwość dostawy zamówionego towaru transportem firmy MARAT  po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i godziny odbioru. Po szczegółowe informacje prosimy o kontakt z naszymi sprzedawcami.

- Zamówiony towar można również odebrać osobiście w siedzibie firmy MARAT przy ulicy Brzezińskiej 8a w rybniku.

 1. Klient winien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru od kuriera i zgłosić ewentualne uwagi dotyczące towaru, a jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono uszkodzenie lub jej ubytek, Klient powinien nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki powiadomić firmę Marat.
 2. MARAT nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu towaru do Klienta. Odpowiedzialność za towar przekazana jest na firmę kurierska w momencie odbioru przesyłki z magazynu MARAT.
 3. Klient zostanie obciążony kosztami transportu w postaci faktury VAT na kwotę zgodną z cennikiem przesyłek w przypadku, gdy przesyłka nie została odebrana z powodu zmiany adresu korespondencyjnego Klienta, bez uprzedniego powiadomienia Sklepu Internetowego o zmianie adresu.

 

Art. 6 Czas realizacji zamówienia

 1. Termin dostawy zamówionych towarów składa się z czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy przez firmę kurierską.
 2. Podstawowy czas realizacji zamówienia wynosi 3-4 dni roboczych, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na koncie bankowym Marat Sp. z o. o.
 3. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest poprzez infolinię telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
 4. Przesyłki dostarcza firma kurierska na adres wskazany przez Klienta. Czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych od daty nadania.
 5. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta.

 

Art. 7 Przeniesienie własności.

 1. Towary dostarczone do Klienta (Kurier, dostawca) pozostają własnością MARAT do momentu uiszczenia zobowiązania wobec MARAT.
 2. Przed uregulowaniem płatności towary dostarczone Klientowi nie mogą być przedmiotem obciążenia ani zastawu.

 

Art. 8 Wyłączenie odpowiedzialności.

 1. MARAT nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn związanych z zakupionymi towarami.
 2. Klient ma obowiązek używać i konserwować towar zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami producenta towaru.
 3. Ewentualna odpowiedzialność MARAT sprowadza się do wartości zakupionego przez Klienta towaru.

 

Art. 9  Gwarancja na zamówione Produkty

 1. Marat Sp. z o. o udziela Klientowi gwarancji na zakupione Produkty.
 2. Gwarancja udzielona jest na okres 12 miesięcy.
 3. Gwarancja realizowana jest zgodnie z procedurą zgłoszenia reklamacji określoną w Art. 10 Regulaminu.

 

Art. 10 Procedura reklamacji

 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:

1) telefonicznie pod numerem telefonu:  +48 32 4328803;

2) e-mailem na adres: sklep@grupamarat.pl;

3) faksem pod numerem: +48 32 4328887;

4) formularz reklamacyjny w sklepie internetowym

 1. Zgłoszenie reklamacyjne jest rejestrowane w systemie dedykowanym obsłudze reklamacji pod przypisanym numerem zgłoszenia.
 2. Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:

1) nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta;

2) tytuł lub przedmiot reklamacji;

3) udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;

4) roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty;

5) kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia zamówionych przez Klienta produktów powstałych w trakcie ich transportu przez firmę przewozową (kurierską);

6) podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej, bądź za pomocą faksu.

 1. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, Centrum Obsługi Klienta informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o konieczności ich uzupełnienia.
 2. Klient jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Centrum Obsługi Klienta o konieczności uzupełnienia niezbędnych wymaganych danych.
 3. Rozpatrzenie Reklamacji zostaje zawieszone na okres 14 dni kalendarzowych do czasu uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.
 4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Centrum Obsługi Klienta lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.
 5. Klient jest informowany pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie przez Centrum Obsługi Klienta o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.
 6. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

1) napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych znajdujących się na Produkcie;

2) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Produktu powstałych z winy Klienta (niewłaściwe użytkowanie Produktu);

3) uszkodzeń Produktu wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji;

4) uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.

 1. Gwarancji nie podlegają:

1) poszczególne części lub składowe Produktu za wyjątkiem całego (kompletnego) Produktu;

2) przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność;

3) wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie itp.);

4) elementy eksploatacyjne podlegające normalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji.

 1. Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.

 

Art. 11 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

               Rezygnacja ze złożonego zamówienia /odstąpienia od umowy:

1) jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia nie opłaci złożonego zamówienia;

2) za zgodą Marat Sp. z o.o. bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar wraz z kopią dowodu zakupu na adres:

               Centrum Obsługi Klienta Marat Sp. z o. o ul. Brzezińska 44-203 Rybnik, e-mail: biuro@grupamarat.pl, telefon ogólny: 32 4328-888

 1. Zwrot odbywa się na koszt Klienta i jest możliwy, jeżeli Produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient.
 2. Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez klienta adres, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Centrum Obsługi Klienta podpisanej przez klienta korekty faktury VAT oraz zwróconego towaru. Klient zobowiązany jest do poinformowania Marat Sp. z o. o o preferowanej formie zwrotu wartości zakupionego towaru wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu pisemnie na adres – Centrum Obsługi Klienta Marat Sp. z o. o, ul. Brzezińska, 44-203 Rybnik lub e-mail sklep@grupamarat.pl.
 3. Marat Sp. z o. o ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:

1) w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta Klienta;

2) w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci faktury pro forma.

 1. Klient nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów:

1)  w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. (art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

2) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4) w której Klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Art. 12 Siła wyższa

 1. MARAT nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej.
 2. Za Siłę Wyższą uważa się wszystkie zdarzenia zewnętrzne, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, w szczególności działania wojenne, akty terroru, rozruchy, klęski żywiołowe, epidemie, decyzje organów władzy państwowej lub jakiekolwiek inne zdarzenie losowe, w wyniku którego nastąpiło skażenie lub zatrucie chemiczne bądź radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy ruchomych. Czas, w którym trwają te wydarzenia będzie odpowiednio uwzględniony w harmonogramie i zapisach niniejszej umowy.
 3. Gdy działanie Siły Wyższej ustanie, MARAT zawiadomi o tym fakcie w formie pisemnej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
 4. MARAT dołoży wszelkich starań, aby skrócić czas opóźnienia.
 5. MARAT zastrzega sobie prawo, że w przypadku utrzymania się sytuacji epidemicznej lub wprowadzeniu przez kraj danej strony stanu wyjątkowego, klęski żywiołowej, do zmian warunków umowy w zakresie rzeczowym i terminowym co do których realizacja nie jest możliwa w nawiązaniu do zaistniałego zdarzenia.

 

Art. 13 Klauzula antykorupcyjna

1. Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy zachowa należytą staranność i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

2. Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

3. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy żadna ze Stron, ani żaden z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, ani też żadna inna osoba działają  w ich imieniu, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona,  ani nie upoważniała, a także nie dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca,  że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową lub inną, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:

a) żadnemu członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi, ani agentowi danej Strony lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron,

b) żadnemu funkcjonariuszowi państwowemu rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji niniejszej Umowy, lub w którym znajdują się zarejestrowane siedziby Stron lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron;

c) żadnej partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd państwowy;

d) żadnemu agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej wymienionych; ani też

e) żadnej innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

4. Strony są zobowiązane do natychmiastowego informowania się wzajemnie o każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu. Na pisemny wniosek jednej ze Stron, druga Strona dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania drugiej Strony, które dotyczyć będą wykonywania niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami tego paragrafu.

5. W celu należytego wykonania zobowiązania, o którym mowa powyżej, każda ze Stron zaświadcza, iż w okresie realizacji niniejszej Umowy zapewnia każdej osobie działającej w dobrej wierze możliwość anonimowego zgłaszania nieprawidłowości.

6. W przypadkach stwierdzenia podejrzenia działań korupcyjnych dokonanych  w związku lub w celu wykonania niniejszej Umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli każdej ze Stron, MARAT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo przeprowadzenia audytu antykorupcyjnego Wykonawcy/Kontrahenta, w celu weryfikacji przestrzegania przez Wykonawcę/Kontrahenta postanowień niniejszego Paragrafu, w tym w szczególności  w celu wyjaśnienia wszystkich kwestii dotyczących działania lub działań korupcyjnych.”

 

Art. 14 Zmiany Regulaminu

               Marat Sp. z o. o zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

               Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania go na stronie www.sklep.grupamarat.pl.

               Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

               Klient jest zobligowany do śledzenia zmian w Regulaminie na stronie www.sklep.grupamarat.pl.

 

Art. 15 Postanowienia końcowe

               We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów. Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.

               Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2022 r.

Zapisz się do newslettera

Otrzymaj 5% rabatu na zakupy!

* Pole obowiązkowe

* Pole obowiązkowe

* Pole obowiązkowe

Sklep MARAT