Twoje produkty w koszyku

Twój koszyk jest pusty.

Dodaj do koszyka towary i kup je szybko, bezpiecznie i wygodnie.

Panel klienta

Polityka prywatności


Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest:
Marat Sp. z o.o.
Brzezińska 8a
44-203 Rybnik
biuro@grupamarat.pl
Telefon: 32/4328888
Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona
Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe
informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.


1. Dane dostępowe i hosting
Nasze strony internetowe można odwiedzać bez podawania danych osobowych. W
przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie
jedynie tzw. logi serwera, np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę
wywołania, ilość przesyłanych danych oraz składającego zapytanie dostawcę usług
internetowych (tzw. logi dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Dane te są
analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej
strony internetowej i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na
optymalnym, prawidłowym prezentowaniu naszych stron internetowych i oferty.
Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu
zakończenia Państwa wizyty na stronie.
Hosting
Usługi w zakresie hostingu i wyświetlania strony internetowej są częściowo świadczone
na nasze zlecenie przez naszych usługodawców w ramach powierzenia przetwarzania
danych. O ile niniejsza polityka prywatności nie stanowi inaczej, wszystkie dane
dostępowe oraz dane zebrane w przewidzianych do tego celu formularzach na naszej
stronie, będą przetwarzane na ich serwerach. W przypadku pytań dotyczących naszych
usługodawców i podstaw współpracy z nimi, prosimy skontaktować się z nami. Nasze
dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa
prawa".


2. Gromadzenie i przetwarzanie danych w celach realizacji umowy oraz kontaktowych


2.1 Przetwarzanie danych w celach realizacji umowy
Przetwarzamy dobrowolnie podane przez Państwa w trakcie składania zamówienia
dane osobowe w celu realizacji umowy (łącznie z zapytaniami dot. rozpatrywania
roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji oraz w zakresie obowiązku
informowania o niezbędnych aktualizacjach). Podstawą prawną w tym zakresie jest art.
6 ust. 1 lit. b RODO. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dotyczą
danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia i bez ich podania nie jesteśmy w
stanie go zrealizować. To, jakie dane są gromadzone, wynika bezpośrednio z
formularzy, do których wprowadzane są dane.
Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, w szczególności w
zakresie przekazywania danych naszym usługodawcom w celu realizacji zamówień,
płatności i wysyłki, znajdą Państwo w kolejnych częściach niniejszej polityki
prywatności. Po zrealizowaniu umowy przetwarzanie Państwa danych zostanie
ograniczone, a po upływie okresów przechowywania wymaganych na gruncie
przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości dane te zostaną usunięte (art. 6
ust. 1 lit. c RODO), chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
na dalsze wykorzystanie tych danych w innych celach lub zastrzeżemy prawo ich
dalszego wykorzystania w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w takiej
sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.
System zarządzania towarami
W celu obsługi zamówień i realizacji umowy korzystamy również z zewnętrznego
systemu zarządzania towarami. Nasi usługodawcy świadczą dla nas w tym zakresie
usługi w ramach umowy powierzenia danych. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące
naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy skontaktować się
z nami. Dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i
Państwa prawa".


2.2 Konto klienta
Gromadzimy dane osobowe, gdy je nam Państwo dobrowolnie przekazują zakładając
na naszej stronie konto klienta. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ
dotyczą danych, które są niezbędne do założenia konta klienta. Bez ich podania nie
można założyć konta. To, jakie dane są gromadzone, wynika bezpośrednio z
formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych
korzystamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy i udzielenia
odpowiedzi na Państwa zapytania. Państwa konto klienta może zostać usunięte w
każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy
wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub skorzystać z
odpowiedniej funkcji w ustawieniach konta klienta. Po usunięciu Państwa konta klienta,
przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów
przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości
dane te zostaną usunięte (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), chyba że wyrażą Państwo wyraźną
zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na dalsze korzystanie z tych danych w innych celach
lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy prawo do dalszego
korzystania z danych, o czym w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej
polityce prywatności.


2.3 Przetwarzanie danych w celach kontaktowych
W ramach komunikacji z klientem przetwarzamy dane osobowe w celu opracowania
Państwa zapytań (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te udostępniają nam Państwo
dobrowolnie podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub poczte email).
Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dotyczą danych, które są
niezbędne do opracowania zapytania. To, jakie dane są gromadzone, wynika
bezpośrednio z formularzy, do których wprowadzane są dane. Po pełnym opracowaniu
Państwa zapytania, Państwa dane zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo
wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na dalsze wykorzystanie tych danych w
innych celach lub zastrzeżemy prawo ich dalszego wykorzystania w ustawowo
dozwolonych przypadkach, o czym w takiej sytuacji informujemy w niniejszej polityce
prywatności.


3. Przetwarzanie danych celem realizacji dostawy
W celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przekazujemy Państwa dane
wybranej przez Państwa w procesie składania zamówienia firmie spedycyjnej, której
zlecono dostawę zamówionych produktów.


4. Przetwarzanie danych celem realizacji płatności
W celu realizacji płatności w naszym sklepie internetowym współpracujemy z
zewnętrznymi usługodawcami obsługującymi elektroniczne płatności online i
przekazujemy Państwa dane wybranej przez Państwa w procesie składania zamówienia
firmie obsługującej płatność. Powyższe służy realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO).
Przetwarzanie danych celem zapobiegania nadużyciom i optymalizacji
płatności
W niektórych sytuacjach możemy przekazywać naszym usługodawcom dodatkowe
informacje, które mogą zostać przez nich wykorzystane wraz z informacjami
niezbędnymi do zrealizowania płatności. Usługodawcy ci działają wówczas na nasze
zlecenie jako podmioty przetwarzające i świadczą dla nas usługi w zakresie
zapobiegania nadużyciom i optymalizacji procesów płatności (np. fakturowanie, analiza
odrzuconych płatności, wsparcie księgowe). Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy to
realizacji naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony przed nadużyciami i
oszustwami oraz w zakresie skutecznego zarządzania płatnościami.


5. Kanały działań marketingowych: poczta e-mail
Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas na podstawie udzielonej
przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) będziemy korzystać z przekazanych
nam przez Państwa danych w celu regularnego przesyłania naszego newslettera drogą
elektroniczną.
Rezygnacja z newslettera jest możliwa w każdej chwili. W tym celu należy wysłać
wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i
Państwa prawa" lub skorzystać z zamieszczonego w newsletterze linka wypisującego z
listy odbiorców. Po wypisaniu się z listy odbiorców newslettera usuniemy Państwa
adres e-mail, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
na dalsze korzystanie z tych danych w innych celach lub zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa zastrzeżemy prawo do dalszego korzystania z danych, o czym w
takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.


5.1 Wysyłanie newslettera
5.2 Wysyłanie zaproszenia do wystawienia opinii o zakupie
Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę w trakcie lub po złożeniu zamówienia (art. 6 ust. 1
lit. a RODO), wówczas użyjemy Państwa adresu e-mail w celu przesłania Państwu
elektronicznego zaproszenia do ocenienia zakupu dokonanego w naszym sklepie.
Wystawienie opinii/oceny odbywa się za pośrednictwem wykorzystywanego przez nas
systemu opinii. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili poprzez
wysłanie wiadomości z informacją o wycofaniu zgody na nasz adres kontaktowy
wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa". Alternatywnie mogą
Państwo skorzystać również z linka wypisującego z listy odbiorców newslettera
zamieszczonego w wiadomości z zaproszeniem do wystawienia opinii.
Zaproszenia do wystawienia opinii są wysyłane przez naszego usługodawcę Trusted
Shops GmbH Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy (Trusted Shops). W ramach
wysyłania zaproszeń, otrzymujemy od Trusted Shops informacje o statusie (np. czy
dane zaproszenie do wystawienia opinii zostało wysłane i czy dotarło do adresata).
Odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji naszego
uzasadnionego interesu, jakim jest otrzymywanie informacji dot. zaproszeń do
wystawienia opinii, aby w razie potrzeby móc na tej podstawie dokonywać
optymalizacji, jak również w celu realizacji uzasadnionego interesu Trusted Shops,
jakim jest możliwość oferowania tej usługi.
Za wysyłanie zaproszeń do wystawienia opinii oraz za gromadzenie i wyświetlanie
informacji dotyczących opinii i oceny lub statusu odpowiadamy wspólnie z Trusted
Shops.
W ramach tej wspólnej odpowiedzialności istniejącej pomiędzy nami a Trusted Shops,
w przypadku pytań dotyczących ochrony Państwa danych lub chęci dochodzenia
swoich praw, prosimy o kontakt z Trusted Shops. Dane kontaktowe dostępne są na
niniejszej stronie. Znajdą tam Państwo również dalsze informacje na temat ochrony
danych w firmie Trusted Shopsj. Niezależnie od tego mogą Państwo również zawsze
skontaktować się bezpośrednio z nami. W razie potrzeby, Państwa zapytanie zostanie
przekazane do Trusted Shops, które jest współodpowiedzialne za przetwarzanie
danych.


6. Pliki cookie i podobne technologie
Ogólne informacje
Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie internetowej oraz umożliwić Państwu
korzystanie z jej kluczowych funkcji, wykorzystujemy w tym celu narzędzia
technologiczne, w tym tzw. pliki cookies. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które
są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane
przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po
jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa
urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy
kolejnym wejściu na stronę (tzw. trwałe cookies).
Ochrona prywatności urządzeń końcowych
Podczas korzystania z naszej oferty online wykorzystujemy technologie, które są
absolutnie niezbędne do zapewnienia prawidłowego i optymalnego korzystania z
niezbędnych funkcji naszej strony internetowej. W tym zakresie, przechowywanie
informacji w urządzeniu końcowym użytkownika lub dostęp do informacji, które są już
przechowywane w jego urządzeniu końcowym, nie wymagają zgody użytkownika.
W przypadku funkcji, które nie są absolutnie niezbędne, przechowywanie informacji w
urządzeniu końcowym użytkownika lub dostęp do informacji już zapisanych w jego
urządzeniu końcowym wymaga zgody użytkownika. Należy uwzględnić, iż w przypadku
braku zgody, niektóre funkcje lub elementy witryny mogą nie być dostępne w pełnym
wymiarze. Wszelkie udzielone przez użytkownika zgody zachowują ważność do czasu
wycofania zgody, konfiguracji ustawień lub zresetowania odpowiednich ustawień w
urządzeniu końcowym.
Wszelkie dalsze przetwarzanie danych za pomocą plików cookie i innych
technologii
Wykorzystujemy technologie, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia
prawidłowego i optymalnego korzystania z niezbędnych funkcji naszej strony
internetowej (np. funkcja koszyka zakupowego). Technologie te przetwarzają dane
takie jak np. Państwa adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i
przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. o
zawartości koszyka zakupowego). Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji
naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnej prezentacji
naszej oferty.
Ponadto wykorzystujemy również narzędzia technologiczne w celu wypełnienia
obowiązków prawnych, którym podlegamy (np. w celu udowodnienia otrzymania zgody
na przetwarzanie Państwa danych osobowych), jak również w celu analityki
internetowej i marketingu internetowego. Dalsze informacje na ten temat, w tym
odpowiednie podstawy prawne przetwarzania danych, znajdują się w kolejnych
sekcjach niniejszej polityki prywatności.
W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia
dotyczące zmiany ustawień w zakresie cookies. Dostępne są one pod następującymi
linkami: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™
Gdy na wykorzystywanie określonych narzędzi technologicznych została nam
udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), może zostać ona wycofana
przez Państwa w każdej chwili. W celu wycofania zgody proszę skontaktować się z
nami za pośrednictwem adresu kontaktowego wskazanego w punkcie „Nasze dane
kontaktowe i Państwa prawa".


7. Wykorzystywanie plików cookies i podobnych
narzędzi technologicznych w celach analityki
internetowej i marketingowych
O ile wyrazili Państwo na to swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wykorzystujemy na
naszej stronie internetowej wskazane poniżej pliki cookies i inne, podobne narzędzia
technologiczne zewnętrznych usługodawców. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i
zakończeniu korzystania z danego narzędzia technologicznego, dane zebrane w
ramach korzystania z tych narzędzi zostaną usunięte. Udzielona zgoda może zostać
wycofana przez Państwa w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje dotyczące
możliwości odwołania zgody i Państwa prawa do sprzeciwu znajdują się w punkcie
"Pliki cookie i podobne technologie". Dalsze informacje znajdą Państwo na stronach
poszczególnych usługodawców. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych
usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy skontaktować się z nami.
Dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa
prawa".


7.1 Wykorzystywanie usług Google
Korzystamy z wskazanych poniżej narzędzi technologicznych firmy Google Ireland Ltd,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Informacje zbierane
automatycznie przez technologie firmy Google dotyczące korzystania z naszej strony
internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie
wydała dla USA decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nasza
współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez
Komisję Europejską. W przypadku gdy w ramach użycia narzędzi technologicznych
Google dochodzi do przetwarzania Państwa adresu IP, wówczas dzięki włączonej
anonimizacji IP Państwa adres jest skracany przed zapisaniem na serwerach Google.
Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google
i tam skrócony. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych technologii Google
opisanych w niniejszej polityce prywatności, przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie zawartej z Google umowy o współadministrowanie danymi osobowymi
zgodnie z art. 26 RODO. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez
Google znajdą Państwo w polityce prywatności na stronie firmy Google.
Google Analytics
W celach analizy użytkowania naszej strony internetowej wykorzystujemy Google
Analytics – narzędzie do analityki internetowej firmy Google, które automatycznie
przetwarza w tym celu Państwa dane (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o
urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony
internetowej) oraz tworzy na ich podstawie pseudonimowane profile użytkowników. Do
tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Państwa adres IP co do zasady nie
jest łączony z innymi danymi zebranymi przez Google. Przetwarzanie danych w ramach
usługi Google Analytics odbywa się na podstawie zawartej z Google umowy
powierzenia danych.
Google reCAPTCHA
Celem zabezpieczenia przed spamem oraz zapobiegania nadużyciom i
nieprawidłowemu użytkowaniu naszych formularzy internetowych (np. przy użyciu
szkodliwych botów), z naszą stroną internetową zintegrowane zostało narzędzie
Google reCAPTCHA które przetwarza w tym celu Państwa dane (adres IP, czas wizyty
na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące
korzystania z naszej strony internetowej) i na ich podstawie za pomocą skryptów
JavaScript i plików cookie przeprowadza analizę korzystania przez Państwa z naszej
strony internetowej. Dane osobowe wprowadzane przez Państwa w poszczególnych
polach formularzy na naszych stronach nie będą odczytywane lub zapisywane.
Google Fonts
W celu zapewnienia spójnego prezentowania treści na naszych stronach internetowych
z naszą stroną internetową zintegrowany jest skrypt „Google Fonts”, który przetwarza
Państwa dane (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce,
a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej). Nie mamy
wpływu na powyższe przetwarzanie danych przez Google.


7.2 Wykorzystywanie usług Facebook
Facebook Pixel
Wykorzystujemy narzędzie Piksel Facebooka dostarczane przez Facebook Ireland Ltd,
4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Zakres wykorzystywanych
przez nas funkcjonalności narzędzia Piksel Facebook został wskazany poniżej. Piksel
Facebooka automatycznie gromadzi i zapisuje dane (Państwa adres IP, czas wizyty na
stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące
korzystania z naszej strony internetowej, np. wizyta na stronie internetowej lub
rejestracja do newslettera). Na podstawie tych danych tworzone są następnie
pseudonimowane profile użytkowników.
W tym celu podczas odwiedzin naszej strony Piksel Facebooka zapisuje w Państwa
urządzeniu plik cookie, który za pomocą pseudonimowanego Cookie-ID umożliwia
automatyczne rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas odwiedzania innych stron
internetowych. Facebook będzie łączył te informacje z innymi danymi pochodzącymi z
Państwa konta na Facebooku i wykorzystywał je do sporządzania raportów o
aktywności na stronach internetowych oraz do świadczenia innych usług związanych z
Państwa korzystaniem ze stron internetowych, w szczególności do celów personalizacji
reklamy. Informacje gromadzone automatycznie przez technologie Facebooka
dotyczące sposobu korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane
do serwera Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam
przechowywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. W zakresie, w jakim przekazywanie
danych do USA leży w naszej odpowiedzialności, nasza współpraca opiera się na
standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Dalsze informacje
dotyczące przetwarzania danych przez Facebook znajdą Państwo w polityce
prywatności firmy Facebook.
Narzędzia analityczne Facebooka
W ramach narzędzi Facebook Business – na podstawie zebranych za pomocą kodu
piksel Facebooka danych dot. korzystania przez Państwa z naszej strony, tworzone są
statystyki aktywności użytkowników na naszej stronie. Przetwarzanie danych przez
Facebook odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. Analiza
danych (statystyk dot. użytkowania strony) służy optymalizacji i uatrakcyjnieniu naszej
strony internetowej.
Facebook Ads (zarządzanie reklamami)
Facebook Ads umożliwia nam reklamowanie naszej strony internetowej na Facebooku i
innych platformach. Ustalamy parametry danej kampanii reklamowej. Facebook jest
odpowiedzialny za dokładną realizację, a w szczególności za decyzję o wyświetleniu
danej reklamy poszczególnym użytkownikom. O ile nie określono inaczej dla
poszczególnych funkcji i narzędzi, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie
umowy o współadministrowanie danymi osobowymi zgodnie z art. 26 RODO. Wspólna
odpowiedzialność ogranicza się do gromadzenia danych i ich przekazywania do
Facebook Ireland. Nie obejmuje to późniejszego przetwarzania danych przez Facebook
Ireland.


7.3 Pozostali usługodawcy w zakresie narzędzi analitycznych i marketingowych
Wykorzystanie Hotjar do celów analityki internetowej
W celach analizy użytkowania naszej strony internetowej – za pomocą narzędzia do
analityki internetowej Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit
Street, St Julians STJ 3155, Malta („Hotjar“), w trakcie odwiedzania naszej strony
internetowej są automatycznie gromadzone i zapisywane dane (Państwa adres IP, czas
wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje
dotyczące korzystania z naszej strony internetowej) na podstawie których tworzone są
pseudonimowane profile użytkowników. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki
cookies. Bez udzielenia odrębnej, wyraźnej zgody – pseudonimowane profile
użytkowników nie są łączone z danymi osobowymi podmiotu, któremu nadano
pseudonim. Przetwarzanie danych w związku usługami świadczonymi przez Hotjar
odbywa się w ramach zawartej umowy powierzenia danych.


8. Integracja z Trusted Shops Trustbadge i pozostałymi widżetami
W celu prezentacji usług Trusted Shops (znak jakości i opinii klientów zebranych za
pomocą systemu opinii Trusted Shops) oraz oferty Trusted Shops dostępnej dla
kupujących po dokonaniu zamówienia – z naszą stroną internetową zintegrowane są
widżety firmy Trusted Shops (np. Trustbadge).
Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji naszego prawnie
uzasadnionego interesu polegającego na optymalnym marketingu naszej oferty
poprzez umożliwienie dokonywania bezpiecznych zakupów internetowych. Trustbadge
i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę spółki Trusted Shops GmbH,
Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy (dalej Trusted Shops) z którą wspólnie
odpowiadamy za ochronę współadministrowanych danych zgodnie z treścią art. 26
RODO. Niniejszym informujemy Państwa o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień
współadministratorów (art. 26 ust. 2 RODO). W przypadku pytań dotyczących
przetwarzania Państwa danych współadministrowanych przez nas i Trusted Shops
GmbH lub w celu dochodzenia swoich praw, prosimy o skontaktowanie się z Trusted
Shops. Dane kontaktowe znajdą Państwo w polityce prywatności firmy Trusted Shops,
dostępnej tutaj. Dalsze informacje w zakresie przetwarzania i ochrony danych przez
Trusted Shops dostępne są tutaj. Niezależnie od powyższego zawsze mogą Państwo
zwrócić się z zapytaniem do nas korzystając z danych kontaktowych wskazanych w
treści niniejszej polityki prywatności w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa
prawa". Państwa zapytanie lub wniosek może w razie takiej potrzeby zostać
przekazany do drugiego współadministratora (Trusted Shops) w celu jego opracowania
i udzielenia odpowiedzi.


8.1 Przetwarzanie danych w ramach integracji Trustbadga i pozostałych widżetów
Trustbadge jest oddawany do dyspozycji w ramach współadministrowania przez
amerykańskiego dostawcę treści CDN (Content-Delivery-Network). Odpowiedni poziom
ochrony danych zapewniają standardowe klauzule ochrony danych oraz dodatkowe
umowne porozumienia. Dalsze informacje na temat ochrony danych przez Trusted
Shops GmbH można znaleźć tutaj. W przypadku wywołania Trustbadge serwer
sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika (logi serwera), który zawiera
również Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych oraz
operatora wnioskującego (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Adres IP jest
anonimizowany natychmiast po pobraniu, tak aby zapisane dane nie mogły zostać
przypisane do konkretnej osoby. Zanonimizowane dane są wykorzystywane w
szczególności do celów statystycznych i analizy błędów.
8.2 Przetwarzanie danych po złożeniu zamówienia
Po złożeniu przez Państwa zamówienia w sklepie, Państwa zaszyfrowany za pomocą
kryptologicznej funkcji jednokierunkowej adres e-mail zostanie przekazany do Trusted
Shops GmbH. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.
Odbywa się to w celu sprawdzenia, czy są Państwo już zarejestrowani w systemie
Trusted Shops GmbH i jest niezbędne do realizacji nadrzędnych, prawnie
uzasadnionych interesów – zarówno naszych jak i Trusted Shops – polegających na
możliwości zapewnienia ochrony kupującego w związku z konkretnym zamówieniem
oraz na świadczeniu usług oceny transakcji. Jeżeli są już Państwo zarejestrowani w celu
korzystania z usług Trusted Shops, wówczas w takim przypadku dalsze przetwarzanie
danych odbywa się zgodnie z umową zawartą pomiędzy Państwem a Trusted Shops.
Osoby, które się nie zarejestrowały, będą miały możliwość dokonania pierwszej
rejestracji. Dalsze przetwarzanie danych po rejestracji zależy również od rodzaju
umowy zawartej przez Państwo z Trusted Shops GmbH. Jeśli nie zarejestrują się
Państwo do celów korzystania z usług Trusted Shops, wszystkie przesłane dane
zostaną automatycznie usunięte przez Trusted Shops GmbH, a ich powiązanie z
konkretną osobą nie będzie możliwe.
Trusted Shops korzysta z zewnętrznych usługodawców w zakresie hostingu,
monitoringu i rejestracji logów. Powyższe służy zapewnieniu bezawaryjnego
funkcjonowania systemów, podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f
RODO. Przetwarzanie danych może odbywać się w krajach trzecich (USA i Izrael). W
przypadku USA odpowiedni poziom ochrony danych jest zapewniony poprzez umowne
zastrzeżenie obowiązywania standardowych klauzul ochrony danych i dalsze środki
umowne, a w przypadku Izraela poprzez istnienie decyzji stwierdzającej odpowiedni
stopień ochrony danych.


9. Media społecznościowe
Nasza aktywność na portalach społecznościowych: Facebook,
Youtube, LinkedIn
Jeżeli udzielili Państwo w tym zakresie zgody danemu portalowi społecznościowemu
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podczas odwiedzania naszego konta/profilu w wyżej
wymienionych portalach społecznościowych, Państwa dane będą automatycznie
gromadzone i przechowywane w celach analityki internetowej i marketingowych. Na
podstawie tych danych tworzone są pseudonimowane profile użytkowników. Mogą one
być wykorzystywane na przykład do umieszczania w obrębie portali społecznościowych
oraz poza nimi tzw. spersonalizowanych reklam, które prawdopodobnie odpowiadają
Państwa zainteresowaniom. W tym celu wykorzystywane są zwykle pliki cookie.
Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych
przez poszczególne portale społecznościowe, jak również informacje dotyczące
państwa praw i możliwości konfiguracji ustawień dot. prywatności, a także dane
kontaktowe w celach złożenia zapytania opisane zostały w podlinkowanych poniżej
politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych. Gdyby
potrzebowali Państwo pomocy w tym zakresie, mogą Państwo skontaktować się
również z nami.
Facebook (by Meta) jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Meta
Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland („Meta Platforms
Ireland“). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące Państwa
aktywności i sposobu korzystania z naszego fanpage'a w serwisie Facebook (by Meta)
są z reguły przesyłane do serwera Meta Platforms Ireland, Inc., 1 Hacker Way, Menlo
Park, California 94025 w USA i tam zapisywane. W stosunku do USA Komisja
Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych.
Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych
przez Komisję Europejską. Przetwarzanie danych w ramach odwiedzin fanpage'a w
serwisie Facebook (by Meta) odbywa się zgodnie z art. 26 RODO na podstawie
zawartych wspólnych uzgodnień współadministratorów, które dostępne są tutaj. Dalsze
informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach odwiedzin
fanpage'a na Facebooku (informacje dot. funkcji statystyk stron) dostępne są tutaj.
YouTube jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Google Ireland Ltd.,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google“). Przetwarzane w sposób
automatyczny informacje dotyczące Państwa aktywności i sposobu korzystania z
naszego profilu w serwisie YouTube są z reguły przesyłane do serwera Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 w USA i tam zapisywane. W
stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni
stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach
ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
LinkedIn jest serwisem społecznościowym oferowanym przez LinkedIn Ireland
Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn“). Przetwarzane w
sposób automatyczny informacje dotyczące Państwa aktywności i sposobu korzystania
z naszego profilu w serwisie LinkedIn są z reguły przesyłane do serwera LinkedIn
Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 w USA i tam zapisywane.
W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni
stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach
ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.


10. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa
10.1 Państwa prawa
Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
zgodnie z art. 15 RODO: prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych w
zakresie określonym w tym artykule;
zgodnie z art. 16 RODO: prawo do sprostowania Państwa nieprawidłowych lub
niekompletnych danych osobowych;
zgodnie z art. 17 RODO: tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, czyli prawo do
usunięcia zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze
przetwarzanie nie jest niezbędne:
do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
do wywiązania się z prawnego obowiązku;
z uwagi na względy interesu publicznego;
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
zgodnie z art. 18 RODO: prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
o ile:
prawidłowość tych danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich
usunięciu;
nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
wnieśli Państwo na podstawie art. 21 sprzeciw wobec przetwarzania danych;
zgodnie z art. 20 RODO: prawo do otrzymania dostarczonych nam danych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi;
zgodnie z art. 77 RODO: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „UODO").
Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane
osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas
mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tym celu –
ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu
bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym
momencie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, prawo do złożenia
sprzeciwu przysługuje Państwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa
szczególnej sytuacji.
Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować
przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych,
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec
Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu,
wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Zdanie poprzednie nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych odbywa się do celów
marketingu bezpośredniego. W takim przypadku, po wyrażeniu przez Państwa
sprzeciwu zawsze zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych
osobowych.


10.2 Kontakt z nami
W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Państwa
danych osobowych, a także w razie żądania udzielania informacji, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania czy usunięcia danych oraz w celu odwołania udzielonych
zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z określonych danych prosimy o
kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.
Inspektor ochrony danych:
Michał Szewczyk
Brzezińska 8a
44-203 Rybnik
Polskam.szewczyk@gruapamarat.pl
505036817

Bądźmy w kontakcie

Zapisz się do newslettera

* Pole obowiązkowe

* Pole obowiązkowe

* Pole obowiązkowe

Pliki cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies. Nasza polityka prywatności

Sklep MARAT